MIVE

Satsa på MIVE-Friskvård

Friskvård enligt MIVE-modellen är Effektiv. MIVE står för Motiverande, Individuellt, Vetenskapligt och Ekonomiskt.

 

Motiverande. Utan motivation -ingen handling och utan handling -inget resultat. Därför är  de anställdas motivation en nyckelfaktor för friskvårdsatsningens framgång. Våra tekniker har gediget vetenskapligt stöd för att skapa motivation.

 

Individorienterat.. Alla människor är olika. Vi tror att friskvård måste ta hänsyn till var anställds unika behov, förutsättningar, och målsättningar. Vi hjälper var och en mot de mål som just han eller hon har.

 

Vetenskapligt. De tester vi använder, de rekommendationer vi ger och metoderna som används för att motivera de anställda är valda utifrån deras vetenskapligt bevisade värde.

 

Ekonomisk. En satsning på de anställdas hälsa ska också vara en investering. Vi jobbar med de hälsoekonomiska modeller som finns för att beräkna produktivitetsvinster och kostnadsbesparingar genom minskad sjukfrånvaro m m.


Kontakta mig för mer information.

 

Kontakta Patric Friberg - patric@patricfriberg.se - 0702-510 610