Workshop

Workshop för bättre hälsa och mer motivation

Min Workshop är ett sätt att konkretisera den anställdes målsättningar inom hälsoområdet till en praktisk daglig strategi som leder till faktiska förändringar i den anställdes hälsoläge.


 

Var anställd kommer få utarbeta en individuell handlingsplan som bygger på hans eller hennes hälsomål och som är anpassad efter hans eller hennes styrkor och svagheter och nuvarande livssituation. Workshopen består av fem 45 minuters arbetspass som kan genomföras vid en enda sammankomst eller vid flera olika tillfällen. Bäst resultat kan förväntas om tiden fördelas på två eller tre sammankomster. Rekommenderat maximalt antal deltagare per workshop: 20 personer


Kontakta mig för mer information.

 

© Copyright 2018. All Rights Reserved.                                                                            Kontakta Patric Friberg - patric@patricfriberg.se - 0702-510 610