Hem

Genomtänkt

Företagsfriskvård

- Med 21 års erfarenhet hjälper jag ALLA era medarbetare till VARAKTIGT bättre hälsa. Fokus på prevention, individ och långsiktighet


Satsa klokt. Satsa på genomtänkt friskvård


De flesta företag har en eller flera typer av lågintensiva hälsoinsatser. Det kan röra sig om hälsotester, traditionell företagshälsovård, friskvårdsbidrag, massage eller stegtävlingar.


Detta har mycket begränsad effekt på varaktig livsstilsrelaterad hälsa. I synnerhet för dem som behöver det mest.


Allt detta behöver kompletteras med genomtänkta hälsoinsatser för att ni ska få med alla och för att få skillnad som märks på allvar.

Genomtänkta hälsoinsatser gör skillnad på riktigt


Efter 21 år i branschen har jag landat i en uppsättning forskningsgrundade insatser som löser de tre vanligaste problem företag har med ohälsa, nämligen:

- Hur man får med dem som behöver det mest?

- Hur man skapar varaktiga hälsobeteenden?

- Hur man gör hälsoinsatsen mätbar i förhållande till företagets värden och behov?


Lösningen är sammansatt av en rad metoder och principer men allt inom ramen för att varje medarbetare behöver en individuell lösning utifrån dennes unika förutsättningar, mål och behov och att framstegen är mätbara.


Jag är så säker på att det fungerar att jag har resultatgaranti.


Hör av dig så jag får lära känna ditt företag och berätta mer eller läs mer om tjänster.

Tidigare kunder

Om mig

Patric

Referenser

 • Hälsokonsult på företag 16 år ca 1300 kunder
 • PT 10 år. 250 privatkunder
 • Faktagranskare kost (Richters)
 • Hälsoblogg Motionsguiden
 • Träningsansvarig Matdagboken
 • Internationellt koncept: Scandinavian Wellness Academy
 • Föreläsare 10-300 deltagare
 • Expertmedverkan radio P3

Utbildning

 • Personlig Tränare
 • Högskola ca 300 p:
 • Nutrition (MaH)
 • Motiverande Samtal (GIH)
 • Idrottspsykologi (MaH)
 • Beteendevetenskap (LU)
 • Testledare
 • Hälsoprofilbedömning (HPI)
 • Arbetsmiljö & Stress (LTU)
 • Fysisk aktivitet på recept

Jag heter Patric Friberg och jag har jobbat som PT i 10 år och som hälsokonsult på företag i 16 år. Sammanlagt har jag haft ca 1500 kunder.


Jag har läst allt som går att komma över om vanor och märkte direkt att framgångsprocenten ökade bland mina kunder när vi fokuserade på att etablera långsiktiga vanor istället för att arbeta med traditionella målsättningar. Testa du också!

MIVE

Genomtänkt Friskvård

Friskvård enligt MIVE-modellen är genomtänkt. Det innebär att jag jobbar individuellt med varje medarbetare under många timmar för att hitta nya långsiktiga hälsobeteenden som speglar hans eller hennes behov, intressen och förutsättningar. MIVE står för Motiverande, Individuellt, Vetenskapligt och Ekonomiskt.


Motiverande. Utan motivation -ingen handling och utan handling -inget resultat. Därför är  de anställdas motivation en nyckelfaktor för friskvårdsatsningens framgång. Mina tekniker har gediget vetenskapligt stöd för att skapa motivation.

 

Individorienterat. Alla människor är olika. Friskvård måste ta hänsyn till varje anställds unika behov, förutsättningar, och målsättningar. Jag hjälper var och en mot de mål som just han eller hon har.

 

Vetenskapligt. Mina tester, de rekommendationer jag ger och metoderna som används för att motivera de anställda är valda utifrån deras grad av vetenskapligt bevisade värde.

 

Ekonomisk. En satsning på de anställdas hälsa ska också vara en investering. Jag jobbar med de hälsoekonomiska modeller som finns för att beräkna produktivitetsvinster och kostnadsbesparingar genom minskad sjukfrånvaro m m.


Kontakta mig för mer information.

Föreläsningar

Hälsoeffektivitet utan stress


Ledord:

Stressfrihet genom smarta hälsovanor och egen effektivitet.


Innehåll:

-Nytt sätt att få ihop livspusslet

-Stress/återhämtning -en balans

-Sov dig till effektivitet

-Blir man smartare av träning?

-Fokus på kost ger fokus

-När tiden inte räcker till

-Tre vanor ger dig koll på allt

-Strukturerat arbetsflöde? -Javisst, men vilken struktur.

-Planering som fungerar


Omfattning:

60 min eller 90 min


Mer om föreläsningen:

Detta är en föreläsning om att lösa upp knutarna mellan allt som måste göras och bristande energi för att få det gjort.

I föreläsningens första del talar vi om hur du kan etablera en rad energigivande hälsovanor som ger handlingskraft och fokus.

Den andra delen handlar om hur en systematiskt förhållningssätt till allt du har att göra kan frigöra tid och skjuta stressen i sank.

Styr vanorna -annars styr de dig


Ledord:

Vad säger vetenskapen om hur man skapar en långsiktig vana. Vilka hälsovanor är smart att börja med.


Innehåll:

-Vad är egentligen en vana

-Varför är vanor bättre än målstyrt tänkande

-Hur lång tid tar det att etablera en vana

-Hur stor del av livet består av vanor

-Vad är mikrovanor

-Hur kombinerar man vanor

-Exakt hur gör man för att etablera en ny vana

-Hur får man en vana att hålla långsiktigt

-Vilka hälsovanor kan vara smart att börja med

-Tips och trixOmfattning:

60 min eller 90 min


Mer om föreläsningen:

Detta är en föreläsning om att ett nytt sätt att tänka kring förändring och hälsobeteende. Forskning visar att de som gör förändringar som bygger vanor lyckas bättre än de som använder mål, motivation och disciplin men inte vanor. I denna föreläsning lär du dig allt om hur du går tillväga för att etablera framgångsrika vanor.

202x - Ditt hittills bästa hälsoår


Ledord:

Största möjliga hälsoeffekt med begränsad ansträngning.


Innehåll:

-Bättre kondition på en minut. Är det möjligt?

-Vad är nyttig mat egentligen? Kan tre principer göra vår kost dubbelt så nyttig?

-Stress. Balansen som ger dig skydd.

-Öka din viljestyrka med vetenskap

-Vanor är nyckeln, men hur hittar du den?


Omfattning:

60 min eller 90 min


Mer om föreläsningen:

Detta är en forskningsbaserad inspirationsföreläsning som är en tipsfylld, motiverande och utvecklande exposé över de viktigaste hälsoområdenas kärnpunkter.

Efter föreläsningen är åhörarna rustade och motiverade för att redan dagen därpå göra flera smarta och enkla förändringar som har stor effekt på hälsa och välbefinnande.

Små Smarta Steg 


Ledord:

Lyckas långsiktigt med träning som passar just dig.


Innehåll:

-Spring, lyft, töj och vila; träningstyper och effekter på kropp och psyke.

-Konditionsträning, så otroligt lite ger effekt.

-Bygg upp motståndskraft med styrketräning.

-Träning och vikt – allt du behöver veta.

-Inför motionsloppet

-Träning efter din personlighet.

-Bygg träningsvanor klokt och omsorgsfullt.


Omfattning:

60 min eller 90 min


Mer om föreläsningen:

Alla vet att träning är bra men alla tränar inte. Varför?

I denna föreläsning repeterar vi först de stora fördelarna med att träna men går framför allt igenom smarta stategier för att komma igång med- och vidmakthålla träning.

Oavsett om åhöraren tilltalas av styrketräning, tabata eller promenader delar föreläsare frikostigt ut nycklarna för att lyckas långsiktigt.

KONTAKT